Postępowanie sądowe 

Oferujemy usługi w zakresie reprezentacji naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego: przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Zapewniamy również reprezentację w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi: Wojewódzkim i Naczelnym.

Mediacja

Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, która może skutecznie zastąpić niemal każde postępowanie sądowe, dając stronom mediacji możliwość własnego ukształtowania warunków ugody zastępującego wyrok sądu. Po zatwierdzeniu sporządzonej w obecności mediatora ugody przez sąd, uzyskuje ona moc ugody zawartej przed sądem. Metoda ta jest pozbawiona zbędnych formalności oraz szybka. Jest alternatywą wartą rozważenia przed skierowanie sprawy do sądu. 

Doradztwo gospodarcze

Oferujemy kompleksową pomoc przedsiębiorcom na etapie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej trwania. Przeprowadzamy kompleksowe badania stanu spółek pod kątem prawnym i księgowym (due diligence) w przypadku nabycia udziałów spółek istniejących. Pomagamy także w zakończeniu działalności gospodarczej, likwidacji czy ogłoszeniu upadłości.
Współpracujemy z wykwalifikowanymi księgowymi, doradcami ekonomicznymi oraz doradcami rozwoju biznesu. 
Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach biznesowych i kształtowaniu treści skomplikowanych umów.

Created with Mobirise web page software